Ένα γενικό ¨συμπέρασμα"

Η επιτυχία στην Πολιτική μετριέται με τη δυνατότητα που έχει ένας ηγέτης να μετακινήσει τη κοινή γνώμη στην κατεύθυνση που θέλει. Αυτή είναι μια βραχυχρόνια μέτρηση της επιτυχίας, αλλά επίσης είναι και το μοναδικό βαρόμετρο που θα εξετάσει κάποιος την ημέρα των εκλογών και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Η μετακίνηση της κοινής γνώμης σε μια επιθυμητή κατεύθυνση είναι η πρόκληση του μάρκετινγκ για τους ηγέτες όλων των δημοκρατιών.

Είναι κρίσιμο για ένα ηγέτη, ένα πολιτικό κόμμα – συνδυασμό, να γνωρίζει το μέρος εκείνο του εκλογικού σώματος που πρέπει να ακούσει, που πρέπει να στοχεύσει και με τι τρόπο. Ένα σημαντικό ζήτημα για την υγεία της δημοκρατίας μας και της εκλογικής μάχης του ποιος θα υπερισχύσει, είναι το να γίνεται αυτό που είναι καλό για τη χώρα, ακόμα και με το τίμημα της μείωσης της δημοτικότητας από τις δημοσκοπήσει, και πιθανόν τη μη επανεκλογή.

Στο μέλλον, μπορούμε να αναμένουμε ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να έχουν ένα προφανές αντίκτυπο στο Πολιτικό Μάρκετινγκ. Οι εξελίξεις στα μέσα επικοινωνίας, και ειδικά οι διαδραστικές τεχνολογίες, έχουν τη δυναμική να αλλάξουν – εξελίξουν τη διαδικασία των εκλογών, σε μια πιο άμεση δημοκρατία (Johnson 1999). Για παράδειγμα, μπορεί να είναι πιθανό για κάποιο πολίτη να ψηφίζει από το σπίτι του, μέσω του διαδικτύου. Αυτή η πιθανότητα μπορεί να επιφέρει μια δυναμική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στις εκλογές.

Το Μάρκετινγκ έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών κάθε πολιτικού χώρου. Η Πολιτική ιδεολογία έχει αρχίσει να λαμβάνει υπόψη της το μάρκετινγκ. Παλαιότερα, η ιδεολογία βασιζόταν στις βασικές διαφορές του μοντέλου διακυβέρνησης. Σήμερα, τα θέματα που ανακύπτουν από τις δημοσκοπήσεις καθορίζουν τι το κάθε κόμμα, ο κάθε ηγέτης θα πρεσβεύσει. Οι εκλογικές καμπάνιες πλέον, βασίζονται σε focus groups και δημοσκοπήσεις. Η «Πολιτική Εικόνα» διαμορφώνεται με τον ίδιο επιτηδευμένο τρόπο όπως τα πιο επιτυχημένα προϊόντα. Η συσκευασία, η ετικέτα, το χτίσιμο της εικόνας, η διαφημιστική δύναμη είναι τόσο μεγάλη σήμερα, που σχεδόν ο καθένας μπορεί να γίνει να φαίνεται και να ακούγεται πολιτικά ελκυστικός ακόμα και στον πιο απαιτητικό και δύσκολο πολίτη. Η εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ και στρατηγικών στο πολιτικό φάσμα, θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο και την πολιτική όπως τη ξέρουμε σήμερα.

1 view0 comments