Διαφήμιση στην Πολιτική...

Τι εννοούμε όταν λέμε Διαφήμιση...

Με τον όρο Διαφήμιση εννοούμε την διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή.

Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί άλλοτε συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με την αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική) όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά.

Εάν στην παραπάνω αναφορά,αφήσουμε τον εγκέφαλο μας ανοιχτό, στην πολιτική σκηνή, το ζητούμενο είναι το μήνυμα να έχει ξεκάθαρο ύφος, λογική προσέγγιση και λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα.

Στην πολιτική που είναι και το αντικείμενο μας, το δημόσιο προφίλ πρέπει να είναι σε μια σχετική αρμονία με το προσωπικό, όταν θέλουμε να "κερδίσουμε" την ψήφο για εμάς...

Το παραδοσιακό marketing καθοδηγείται από το κλασσικό τρόπο σκέψης του marketing που αναφέρεται στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μέσα από την κατανόηση, εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών καλύτερα από τον ανταγωνισμό (ΑΜΑ, 2012 ; Jobber & Fahy, 2006).

Στο ψηφιακό-ηλεκτρονικό Marketing θεωρείται η εφαρμογή του Internet και των σχετικών ψηφιακών τεχνολογιών, που επιτυγχάνει τους στόχους του Marketing και υποστηρίζει το μοντέρνο τρόπο σκέψης του.

Το διαδίκτυο έχει δώσει μεγάλη έκταση στο επιχειρησιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι παραδοσιακές του τεχνικές να είναι απαρχαιωμένες, καθώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Μία βασική αλλαγή που δημιουργήθηκε είναι ότι η επικοινωνία μετατρέπεται σε πολλοί προς πολλούς , καθώς δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να δημιουργούν ψηφιακές κοινότητες, όπου συνυπάρχουν άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα και έτσι μπορούν να αλληλεπιδρούν τόσο ο ένας με τον άλλο όσο και με τις σύγχρονες επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο,όσο με ένα σωστά οργανωμένο πολιτικό γραφείο...

Το διαδίκτυο υπερισχύει από πολλές απόψεις σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα και αντιπροσωπεύει μια ιδανική μορφή επικοινωνίας που υπερτερεί.

Η διαδικτυακή/ψηφιακή διαφήμιση αν και βρίσκεται για πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ακόμα σε νηπιακό στάδιο η εξέλιξη και η ανάπτυξη του κλάδου αυτού αναμφισβήτητα θα είναι ραγδαίος τα επόμενα χρόνια, λόγω της συνεχόμενης διάδοσης και χρήσης του διαδικτύου.

Το ψηφιακό marketing δεν είναι ένα απλό marketing όπως παραδοσιακά το γνωρίζουμε, αλλά μια σειρά από δυνατές στρατηγικές που απαρτίζουν την ηλεκτρονική διαχείριση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, ή ενός σύγχρονου πολιτικού γραφείου...

Το παράδειγμα το έχει δώσει ήδη η Αμερική και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία και η Γερμανία, όπου οι πολιτικοί "ανταγωνιστές" κυριολεκτικά βγήκαν από το Facebook και το instagram...


Τα διαφημιστικά δίκτυα ψηφιακής σήμανσης, ως ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας, έχουν τη δύναμη  να επικοινωνούν διαφημιστικά μηνύματα ή ενημερωτικό υλικό σε μία επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, οι οποίοι, λόγω της παρουσίας τους στο συγκεκριμένο σημείο, είναι πιο πιθανό να εκφράσουν ενδιαφέρον για το μήνυμα που μεταδίδεται περισσότερο από κάθε άλλο μέσο.


ΜΗΝ ξεχνάμε ότι σημασία έχει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και αυτά υπάρχουν μόνο στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

1 view0 comments