Στρατηγική Μάρκετινγκ!

Στρατηγική μάρκετινγκ είναι ένα σχέδιο δράσης που χρησιμοποιείται για να εφαρμόσει μια σειρά από δραστηριότητες που θα διασφαλίσουν την επιτυχία στην αγορά .


Συγκεκριμένα, μια στρατηγική μάρκετινγκ είναι η ενσωμάτωση των διαφόρων «εργαλείων» στα οποία μια επιχείρηση επαφίεται προκειμένου να ενισχύσει τη θέση στην αγορά που έχει δημιουργηθεί για το προϊόν της.

Μια επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ στην πολιτική αρχίζει με τη πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων (Wittman 1983).Μετά την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου, καθορίζεται η «θέση» του υποψηφίου η οποία στη συνέχεια ενισχύεται μέσω πολλαπλών καναλιών. Παρόμοια, με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ για ένα αυτοκίνητο, ο υποψήφιος έχει επίσης εργαλεία στα χέρια του για να τον βοηθήσουν προκειμένου να καθορίσει τη στρατηγική μάρκετινγκ του.

Πρώτα απ’ όλα, το προϊόν στην πολιτική είναι οι πολιτικές (θέσεις απόψεις) καθώς και η εικόνα του υποψηφίου. Για να είναι επιτυχής, ο υποψήφιος, δεν έχει μόνο να «πλασάρει/χωροθετήσει» τον εαυτό του στην αγορά, αλλά και την προεκλογικής του εκστρατείας.  Η προεκλογική εκστρατεία εξελίσσεται με την πάροδο της πολιτικής εκστρατείας του κόμματος. Επηρεάζεται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων του ίδιου του υποψηφίου, των συμβούλων του, του κόμματος του, και ιδιαίτερα από τους ψηφοφόρους (Newman 1994).

Μετά που θα έχει αναπτυχθεί η πλατφόρμα της καμπάνιας, έχουμε στη διάθεση μας δυο κανάλια πληροφοριών μέσα από τα οποία ο υποψήφιος μπορεί να προωθήσει των εαυτό του. Το ένα κανάλι το ονομάζουμε «push marketing», και το δεύτερο «Pull marketing».

Το Push Marketing είναι συνώνυμο με το σκεπτικό της διανομής που είδαμε παραπάνω. Όπως ένα προϊόν διανέμεται από τον παραγωγό στο μεσάζοντα, και τέλος στον λιανέμπορο, πριν φτάσει στον καταναλωτή, έτσι και το μήνυμα του υποψηφίου σχετικά με τις πολιτικές του απόψεις. Ένας τρόπος εξάπλωσης του μηνύματος είναι ο υποψήφιος να βασιστεί στις παραδοσιακές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κομματικός μηχανισμός στον οποίο ανήκει. Στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος θα πρέπει να βασιστεί στους ίδιους ανθρώπους προκειμένου να εκλεγεί. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος να έχει ένα αποτελεσματικό δίκτυο εθελοντών προκειμένου να εκλεγεί.

Το Pull marketing είναι το δεύτερο κανάλι πληροφοριών, το οποίο επικεντρώνεται στη χρήση των ΜΜΕ προκειμένου να φτάσει το μήνυμα του υποψηφίου στους ψηφοφόρους του. Η πολιτική διαφήμιση, είναι φυσικά, μόνο ένα από τα συστατικά της στρατηγικής μάρκετινγκ του υποψηφίου, αλλά θεωρείται εκτενώς σαν ένα από τα πιο βασικά συστατικά του μάρκετινγκ κάθε καμπάνιας. Η σημασία της διαφήμισης και ο ρόλος της στην πολιτική έχει τεκμηριωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές διαθέσιμες για τον κάθε υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων της τηλεόρασης, του ραδιόφωνου, των εφημερίδων, των emails και τα τελευταία χρόνια και των διάφορων Κοινωνικών Μέσων (Social Media). Ειδικότερα οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαν το χαρακτηριστικό της χρήσης και άλλων μέσων, πέραν των παραδοσιακών, προκειμένου οι υποψήφιοι να περάσουν το μήνυμα τους στο εκλογικό σώμα. Εν ολίγης, οι υποψήφιου διάλεξαν ένα πιο άμεσο τρόπο προσέγγισης των ψηφοφόρων, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα.

0 views0 comments