Προβλέποντας τις ανάγκες των ψηφοφόρων

Η επιτυχία στο μάρκετινγκ πηγαίνει πέρα από την απλή αναγνώριση των αναγκών των καταναλωτών, αλλά επίσης περιλαμβάνει την ικανότητα να προβλέψει το ποιες θα είναι αυτές  οι ανάγκες στο μέλλον.Οι άνθρωποι του μάρκετινγκ δεν πρέπει μόνο να είναι σε θέση να μετρήσουν και να εντοπίσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους, αλλά πρέπει επίσης να έχουν ένα όραμα το οποίο να τους δίνει τη δυνατότητα να προβλέψουν το πώς μπορεί να διαμορφωθούν αυτές οι ανάγκες στο μέλλον.

Είτε πρόκειται για ένα υποψήφιο, θέμα ή προϊόν, το μάρκετινγκ είναι ένα κρίσιμο συστατικό για την κατανόηση του τι οι ψηφοφόροι, πολίτες ή καταναλωτές θέλουν και χρειάζονται. Οι ανάγκες μπορεί να διαμορφωθούν τόσο από το συναίσθημα όσο και από τη λογική, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να επιθυμούν το ίδιο προϊόν ή υποψήφιο για διάφορους λόγους (Newman 1994, 1999b).

Το μάρκετινγκ είναι μια προσέγγιση εκτίμησης των αναγκών στην καινοτομία των προϊόντων το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες από την αγορά για να βοηθήσει – καθοδηγήσει την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι τα πιο επιτυχημένα προϊόντα «φορμάρονται» γύρω από τα ευρήματα από τις μελέτες αξιολόγησης των αναγκών.

Ακριβώς όπως ένας έξυπνος έμπορος εξασφαλίζει ότι υπάρχει ανάγκη του προϊόντος του πριν το διανέμει σε όλη τη χώρα, έτσι πρέπει ένας πολιτικός πρέπει να είναι σίγουρος ότι οι ψηφοφόροι ασχολούνται με ένα θέμα πριν αποφασίσει να το υποστηρίξει.

0 views0 comments